Peter van der Roest

1. Stoppen met doen en waarnemen

| Geen reacties

Eerste post in een serie van 10 blogs over mindful leidinggeven

Shit happens. Dat is volgens mij een aardige samenvatting van de dagelijkse stroom van stressvolle gebeurtenissen en ervaringen waar wij op ons werk (en privé) mee te maken krijgen. Soms gaat het om ziekte, ontslag of het verlies van een dierbare, meestal zijn het minder ingrijpende dingen zoals een lastig gesprek, de dagelijkse file, financiële tegenslag of een moeilijke beslissing. Hoe gaan we om met deze dagelijkse ‘catastrofe’? 

Het antwoord: kies bewust voor een respons. Wat is daarvoor nodig? Dat je:
• geregeld stilstaat;
• waarneemt wat er in je en om je heen gebeurt;
• de ervaring van het moment op je in laat werken.

Stop met doen, zet de automatische piloot in je denken en doen uit en schakel over op de modus van bewust zijn.

Hoe krijg je dat voor elkaar – stilstaan in een wereld die voortdurend vooruit wil? Dat is een kwestie van oefenen. Oefenen met stoppen is de aangewezen weg als je op een gezonde manier wilt omgaan met de wisselvalligheden van dit bestaan en de kwaliteit van leven wilt verhogen. Stoppen, waarnemen en bewust kiezen zijn onmisbare vaardigheden als je leiding geeft aan jezelf en anderen en onder stressvolle omstandigheden belangrijke beslissingen moet nemen.

Bewust zijn is onze natuurlijke toestand, maar is in een hectische wereld als de onze niet vanzelfsprekend, je moet deze toestand uitnodigen. Dat leer je in mindfulness – aandachttraining. Het beoefenen van mindfulness is eenvoudig, maar niet gemakkelijk. Het maakt je dingen duidelijk die je in feite al wist, maar nog niet zag of wilde zien. Dat is het eenvoudige deel. Het lastige zit hem in de vereiste paradigmaverandering. Er wordt van je gevraagd dat je op een vriendelijke, accepterende, niet-oordelende manier kijkt naar gewoonten, conditioneringen, gemakzucht en onwetendheid. Dat is het perspectief dat mindfulness biedt als de stress weer eens toeslaat. Gerichte aandacht is je anker op de momenten dat het leven te spannend, te pijnlijk of te hectisch wordt. Je behoudt in die omstandigheden het vermogen om bewust voor gedrag te kiezen, je staat niet meer op de automatische piloot.

Geef een reactie

Verplichte velden zijn aangegeven met een *.